ปิดชั่วคราว

เลมอนเฮาส์ปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะมีการแจ้งอีกครั้งค่ะ

Lemon House temporarily closed from 1 February 2021 until further notice.